Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RARITEITEN. CRESSANT.

3

Hoog 15 duim. Marmer.

f Een Kindje, verbeeldende een jonge BaccRuii dezelve is gezeten op een Vat, hebbende eeri Roemer in de hand, het hoofd is om vipera - /. ten met Wyngaardsbiaaden. f //. c /.:> / '

Door DITO. Hoog 8 duim. Aard?.

S De Vreede en Oorlog, in een Groepje van twee Kindertjes, zeer kundig uitgedrukt.

\ O. 7. '</&°«A > • -

Door DITO.

Hoog 12 duim. Aarde.

$ Venus, nevens haar ftaat Cupido, die de Godin een Bloem toereikt, op den Grond zieê men twee Duifjes; alles is bevallig uitgevoerd.

D U R E R. (Albert)

Hoog 8, breed 5^ duim. Olyfteen.

to Dit uitmuntend Basreliev verbeeld deÖoópin^ van Christus door joannes, men ziet den Heiland ftaan in 't water der Jordaan, liggende Joannes vol eerbied geknield op den oever, en gereed zynde den Doop te verrichten, dé Hemel fchynd geopend en de Heiligen Geest in de gedaante van een Duive, daald op den biddende Chrijlus neder, agter den Dooper üzm drie heilige Perfoonen met diepen eer» A 2 • bid

24

H

Sluiten