Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f RARITEITEN.

D U R E R. (Alben)

Hoog i duim diameter. Palmhout. No. E) ^ <J. 19 Het Pourtrait van Z)amV/ <fo Ha«»a, dkq.ZSs#>».

DROST. (Antoni)

Hoog %z duim. Aarde.

Jtc) ?P Een gecouleurd Boetzeerfel, zynde een Jood

die een Slagter verbeeld, dragende jmet de regterhand een ftuk Vleefch en in de linker arm een Slagtmes. „ j*,*.

Door DITO.

.Sbog 12 duim. Aarde.

;6. Een Koopvrouw met een Marsje waar in diver-

fche Koopwaaren aan haar regter arm > en, leunende met de linker op een Kruk. ^ *

Door DITO.

Hoog n duim. Aarde.

.21 — ?as Een oude Bedelaar, gaande op een houten beea en twee krukken, S^* .^-^>^t—

Door DITO.

Hoog i r duim. Aarde.

2t _ f3 Een onde Bedelares met een Stoof onder haa?

' ' VQOlfchoOt. '2/*"-^

Sluiten