Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so 'KAKI 1 t 1 T E K,

No. L

rige en delicate wyze ter uitvoer gebragt, de aandoeningen, de pasfien en de gelatenheid, zyn volgens het Caraclrer van den Goddelyken Lyder, in alle opzigten zo wel waargenqomen, dat dit Beeldje om zyne uitmuntenheid onder de Kunstftukken van den eerften rang verdiend geplaag te worden.

P O M P E. (W). Hoog 8é- duim. Yvoor.

65 Een Groep van drie Kindertjes, zinfpeelende

op de vier Elementen, zo fraai van omtrek als of het van Francis was, ftaande op een cierlyke zilvere vergulden voet, en boven is een fchroevend Dekftuk, mede van zilver verguld.

Q U E L L I N. CArtus)

Hoog duim. Yvoor.

66 Een Beker met deszelfs Dekzel, waar op in

Basreliev een Bachenaal van fpeelende Kindertjes verbeeld is,het Voetftuk iseenftaand Kindje met Wyngaardranken om het hoofd en in de linkerhand, op het Dekzel pronkt een ftaande Cupido met Wyngaardranken en Vrugten, en verder eenige liggende Kindertjes op het Voetftuk en Dekzel; alles van een zeer kunftige teekening en van een goede fmaak. *Z>JB

No.67

Sluiten