Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3 RARITEITEN.

RICHARDON.

Hoog 15 duim. Metaal. No. R

73 Een ftaand Vrouwenbeeld, verbeeldende de

Aarde, houdende in de regterhand een Scepter en in de linker een Hoorn van overvloed, met verfcheide Vrugten, en op haar hoofd een Stede Kroon, bevallig van houding en de Kleeding is tekenagtig geplooid.

Door DITO.

Hoog 15 duim. Metaal.

74 Een Mansbeeld, houdende onder de linkerarm

een Kruik, terwyl hy met de regter voet op een Dolphyn treedt, dit is een weerga van het voorgaande, en verbeeldt het Water.

j Door DITO. J^jS./£

a,2j'~4 Hoog is duim. Metaal.

I 75 Een weerga van de twee voorgaande, verbeeldende het Fuut , zynde een oud Man een weinig nederbukkende, zyne handen uittrekkende naar een Vuurpot.

j Door DITO.

Hoog 15 duim. Metaal.

76 De Lucht, verbeeld door eene Vrouw; liaande in een bevallige gedaante, houdende met ^ beide handen een Sluijer, en ter regterzyde aan haare voeten ziet men een Arend; insgeJyks een weerga van de voorgaande.

N0.7Ö

Sluiten