Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 RARITEITEN.

No. V

lykenïs van den Samaritaan die wyn en oly is gietende in de wonden van de mishandelde, kunnende raeede tot een weerga ver(trekken.

VINKENBRINCK. (Albertus) . Boog 7I, breed 6 duim. Yvoor.

/ 2^ $13 Een ovaa' Medaillon, zynde het Rprftbeeld

van Anna Koningin van Groot-Brittannien.

Door DITO.

Hoog 3, breed 4 duim. Yvoor.

/ji 514. Een Doos van Schildpad met een Yvoore Dek»

:; zei, waarop een Bacchanaal van zes Kindertjes ; konftig behandeld. 'Ji Ö'. Jhw L. •

Door DITO.

95 Twee Leggende Kindertjes, op Palmhouten Voetftukken.

Door DITO.

JÓO 9^ Een uitmuntende Basreliev in Palmhout, waar

in zoo uitvoerig als kunftig is verbeeld Adam ea Eva in 't Paradys} Eva plukt met haar linkerhand den Appel van den Boom, waarop de verleidendé Slang gezien word , de Lyffc van bruin hout is rondom met Byfchriften beirekkelyk tot den Val verfierd , ' zynde dit een der voornaamfte Kunftftukken van deezen

Meefter. >'f;J '

No. 97

Sluiten