Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 RARITEITEN.

Nu.

zynde van Yvoor en de kleederen van San/jc. — delhout; zeer natuuriyk en aartig gemaakt.

1> A . *5<5 Twee dito kleinder. t£C <T .yX-v-iT)

157 Twee dito Schoorfteenveegers; in dezelven fmaak. sVC^y^s *« .

^158 Een Mannetje, verbeeldende een Mynwerkt-r op zyn Grot,

— \l59 Een dito, dito. S\ s>. ^AAy

(160 Een dito kleinder.

161 Een kunftig gemaakt Spinnewiel. «^2- £>^~£

BEELDWERK van HOUT.

Hoog breed 18 duim. Hout. J\\. — IÖ2 Eenige hangende doode Vogels, en by dezelve door elkander gevlogten Bloemen en Vrugten, ongemeen kunftig en uitvoerig gefneeden, gep'aatft in een Kaftje ; ter zyden en van vooren jnet Glas.

3 . ic 163 Prins Willem de Eerfte, zittende, zynde een gedeelte van deszelfs Graftombe te Delft.

j 164 Een Medaillon, waar in kunftig is verbeeld,

de Maaltyd des Konings Masveros. . /■. ^/^<J

Hoog 10 duim. Sandelhout. é- H> IÖ5 Twee lang-gebaarde Mandarynen; sZ*%yA*~?

Hoog 7, duim. Sandelhout. /. S~ 166 Een Lhineefcb Mannetje en Vrouwtje.

Sluiten