Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 RARITEITEN.

ONBEKENDE MEESTERS.

No.

fC\ 180 Een natuurlykrood bont gecouleurd liggend Osje, van Paulus Pottery 1650. J

£ , 281 Twee Roofvogels. eX «/'i^*~v^

^ 18 a Twee Egiptifche Huisgoden, ^

«"51 '/Q ^183 Een Ornament van drie Kruiken. 4—'

Verfcheiden Roftbaare ORNAMENTEN en ZELDZAAMHEDEN.

fa\ —\ 184 Een extra ordinair fchoonTafelblad,denkelyk s compofitie, zwarte grond, zynde kunftig in-

gelegt met wit, verbeeldende verfcheiden galante en andere Ordonnantiën, na de Prenten van Boucher, en om den rand acht Basrelieven met Kinderen na Quinoy , rustende het Blad op een uitgehouwen voet met Ornamenten vercierd. /r*,*?

185 Een dito marmer Tafelblad, zwarte Grond,

met goude aderen, waar op zyn ingeJegc Bloemen, Muzykblad, Speelkaarten en Ornamenten , rustende op een Kajatenhouten Vott, waar in 'zyn vier Laden. * *

/'ï8ö Een kunftige Schulp van Paerlemoer, zynde de grond een geteekend Landfchap, waar op gehoogd zyn Kindertjes die met Druiven zig 24 — ) vermaken, door C. Bellekin. „ J&**^f

V187 Een dito, zynde de weerga, daar Kinderen met een Bokje fpeelen, door dito.

f188 De Hoofden der twaalf Roomfche Cezars, na 1 de

Sluiten