Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RARITEYTEN. 37

No.

de Anticquen, uitwendig in Paerlemoer gegraveerd , door dito. Q ^ 1 f o. —

! 189 De Hoofden van de twaalf Gemaalinnen der Cezars, dito, door dito.

ft 90 Een Paerlemoer Medaillon, waar op verbeeld

l zyn de Wyzen uit het Oofien. Q * «>.__»

(191 Een dito Nis, waar in een Beeldje van Coraal.

192 Een Schildpadde Koffertje, met gegireerd £ IS Paerlemoer ingelegt. " ~

193 Een dito Koffertje. ^ / ' ^ ^ - - &p5]

194 Een liggend wild Varken, in Barnfteen./. - 0

Cs?

/"19J Een zittende Wolf, met den regter poot om

1 den ftam van een boom, in dito. , a y . -v' j-ï

\ 196 Een Bokje, tegea de ftam van een boom ^ klimmende, in dito.

{'197 Een Mannetje met een Kindje op de rug,in

1 Coraal. £ L Sl—l

^198 Een oud Manshoofd, in Wafch. ^

f99 Een Schaaltje van doorfchynend Agaat.2È\ —■

' 2.00 Prins Maurits, Gouverneur van Braziel, in Olyverf, waar om een kunftige gefneeden Lyft. . .. 3U

aoi Twee Prinsfen uit het Huis van Nasfau, in ? ^ dito met vergulde Lyftea. j# • • -

C 3 No.ïtoa

Sluiten