Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No.

RARITEITEN.

Z Priejier s, hoog 16 duim.

7 — 308 Twee dito verbeeldende Priefteri, ftaande U, op hunne voetftukken.

2- Dito, hoog 17 duim.

S./O 300 Twee dito dito.

Een Chinees, hoog 17 duim.

A. . S~ V° Deeze ouden Chinees, is leunende od een Irmlr

v en dragende een Kalbasfles, opzynyoetüuk

/. '-'Ai/ «•** ' * #

„ 3" Twee dito, zynde een Oudman en een Priefter.

Dito, hoog 6± duim.

. 3 . — 3 » Een dito, zynde een Mandaryn mee een Kindje naast hem, ftaande geplaatst op een rots.

Dito, hoog 15 duim. j £ . Jó~ 313 Twee ftaande Viouwenbeelden op Grotten.

Dito, hoog 12 duim.

t-f I 3t4 Twee Mansfceelderj, ftaande op voetftukken.

« D;;o, foog 14 duim.

■fc . / f 3*5 Een Stel van drie Beelden, twee Vrouwen, die Waterkruiken en Bloemen draagen , en «én Mansbeeld met een Zweep in de hand,

geplaatst oprotien.

W S -

31Ö

Sluiten