Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

een'mandje met een linnen doek bedekt; en aan dëti uitgang der Rotze, een Ezeldryver, benevens een hond, in 't verfchiet ziet men een bevallig Landfchap, 't welke alles zeer fraay en met de Natuur overeenkomende behandeld is.-

HAVERKAMP.

hyge«aamd de (lomme van kampen.

N. 9, hoog ï 3 , breed 18 duim. Paneel.

Dj.t Natuur!yk voorwerp, verbeeld een winterge^ zigt. Op de voorgrond, ter regter zyde zyu wandelende Heeren en Dames met hunne bedienden j verder een bevroofen Rivier, waar op verfeheide Lieden met Paard en Sleede ; en andere zig met fchaatzeryden ■vermaaken. Ter wederzyde der oever, zyn diverfche wooningen , alles is helder en uitvoerig gefchiiderd,

ANTHEÜNISSEN.

N« 3. hoog 31, breed 43 #uim. Doek.

In een heuvelagtig Landfchap met verfeheide Geboomte, vertoont zig op de voorgrond ter linker zyde een Landman by een Os ftaande, benevens een rastend Vrouwtje, verder by een opgaande weg eeni-

Reizigers, ter regterzyde by een flille Rivier, ziet

men

Sluiten