Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3)

trien eenige Gebouwen, en een aangenaam bergagtig verfchiec, alles is zonagtig, warm, en meesterlyk fiks gefchilderd.

NICOLAAS BERCHEM.

PJ. 4. hoog 14, breed ipj duim. Paneel,

Een fraai Bergagtig Landfchap, de voorgrond vertoont een Rotsagtige Oever, met fteetien, kluiten, laag ftaande Boomen èn Struikjes bezèt; waar agter een heldere Rivier, in dezelve worden twee geelagtig gècouleurde Osfen, Schaapen, Bok en beladen MuiïEzel, door een Herder met eèn ftok én hond voortgedreven: een vrouwtje met een kind op de rug, / gaat met haar bloote beènen agter 't vee-, ter regte/^ zyde over de Rivier een Rots en fteeanagtig hooggebergten , met Boomen en Struiken bewasfen. /Over de rivier gaat een herder, die een koppel Schaapen en Bokken voortdryft, waar vóór een man op een beladen Muil-Ezel rydt, mede een ander lastdragend beest voortdryvende 5 verder een alleraangenaamst, warm en helder Landfchap met variable gronden en ïioogwykend gebergte, dit uitmuntend fchildery is een der fraaye en uitvoerige van deezen grooten Meester.

A *

ft

Sluiten