Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 ) J. GLA UB ER. N. 17. yder hoog 14, breed 21 duim. Doek.

Twee fluks Bergagtige boornryke Landfchappen geftoffeert met verfeheide ftaande en rustende beel-

* (O

den by een Rivier , en andere eenig yee voort jiryvende, natuurlyk en fiks gepenfeeld,

JAN van HÜYSÜM,

Jtt. 18. hoog 31, breed 25 duim. Doek.'

Op een Couleurde Marmer voetftuk , flaat een cierlyk gewerkte Vaas met Basrelieven, gevult met onderfcheidene zoorten van keurige tyo&nzn, als roode , witte, en geele roofen : witte, roode, en

* v blauwe Hyacinten, Tulpen, gekroonde Imperiaalen,

Pioen-roofen, Auriculaas, Tros-Narcisfen,en andere, beneevens verfeheide Infeften die op hetzelven aazen , alles verwonderlyk , natuurlyk en meesterlyk fraai gepenfeeld.

DOOR DENZELVEN.

N. ip, hoog 15, breed 13 duim. Doek.

Op een fteene voetftuk ftaat een fles, gevult met onderfcheidene zoorten van keurige Bloemen , als roode en witte roofen , en knoppen en bladeren ,

Sluiten