Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M )

ren, iriasfen, andmönês, Papavere, en andere? ter zyde legt een vogelnesje met eyertjes , en eenige vliegende papelletjes , de fchikking, en groeping der Bloemen, is volgens de Harmonie derkoleuren^.

en de bevallige losheid natuurlyk , en alles uityoe.

rig gepenfeeld.

D,OOR DËNZEL VEN, N. 20. dito hoogte en breedte. Doek.

Dit voorwerp verbeeld, eenige trosfen Druivei?»

hangende aan een fpyker voor een fteene Nis , ge* . fchakeert met eenige bloemen en bladeren , waar op Infedten gazen , uitneemend natuurlyk , en uitvoerig behandeld , zynde een weerga tot de voorgaande.

DOOR DENZELVEN,

N» si» hoog ip, breed 25 duim, Doek.

In een aangenaam Italiaansch Landfchap met eer» Rivier doorfneeden , vertoont zig ter regter zyde aan den oever, verfeheide overblyffels van gebou wen , by eeuig geboomten , ter linker Zyde , by een heuvel met boomgewas , ziet men eenige $sfers by dè Rivier , verder een" b^vailig bergag-

Sluiten