Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C U >

gr'ejjd ter flinker zyde , ziet men een commandeérend Generaal, te paard, gevolgt door twee Trompetters : ter regterzyde by eenig geboomten, ziet men' een woedende aanval, op de voorgrond leggen verfeheide gefneuvelde krygslieden , paarden en wapenen , de verfchillende hartstogten , zyn ih dit ftuk byzonder wel uitgedrukt, alles is kragtig en mees» terlyk gepenfeeld.-

B. van DtR HELST.

N. 28. hoog 65, breed 54 duim. Doek.

In een Landfchap ziet men een Fontyn en Colom, met Diuiveranken omvlogten, voor dezelve ftaat een jong Heer, leeveusgroote in deftige kleeding, hou- i dende in de regterhand een Jagers ftok, en is verzeld van verfeheide Jagthonden. Het verfchiet vertoont^ een aangenaame wyde , geftoffeert met verfeheide Landlieden en Vee , verders een Stadgezigt. Helder en uitvoerig gefchilderd.

JACOBUS JANSON.

Ni' 29. hoog 21 , breed 19 duim. Paneel.

Iri een vermaaklyk Landfchap, vertoont zig'ter vj£"& ■ linkerzvde od een eroene lieuvel bv ffebonmm. ppiV 15 \ i

Vee» ^i-^*-^'''^**?

Sluiten