Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i3 ) J. LINGELBACH. N. 34. hoog 13, breed 17 duim. Doek op Paneel.

In een Italiaansch Bergagtig Landfchao met eenip

Geboomten , vertoonen zig op de voorgrond twee rustende Landlieden, en een Vrouw, op een heuvel zittende : verder een Boer op een Ezel ryden» de, waar by een gaande R.eifiger, het verfchiet is een aangenaam Landzigt. Alles is kragtig en meesterlyk gepenfeeld.

J. LUNDENS. N, 35. hoog 30, breed 41 duim. Paneel.

Deeze ordonantie vol gewoel, verbeeld een Boe*

renbruiloft, in een binnehuis : een meenigte yan

Dorpelingen vermaken zig met danfen , waar by verfeheide fpeellieden en aanfehouwers: geftoffeert met verder bywerk, alles is meesterlyk gefchilderd,-

G. de LAIRESSE.

N. 36. hoog 33, breed 32 duim. Doek.

Deeze ordonantie , verbeeld in een Landfchap, 0 met Gebouwen, Léa , door Laban aan Jacob tot vrouw gegeeven ; verder getToffeerc met eenige lieden

Sluiten