Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«)

VAN DÉR MEÜLEN.

N. 41. hoog 41, breed 54 duim. Doek.

In een aangenaam Landzigt met geboomten, vertoont zig op de voorgrond, twee vorstelyke Perfonadien te paard, waar by verfeheide bedienden, - verder zyn andere Dames en Heeren te paard gezeeten en tot den uittogt ter Jacht gereed , verzelt van verfeheide jaagers en honden : in 't verfchiet een Rivier waar by een Koninklyk Lusthuis, alles is helder, zonagtig en fraay gepenfeeld.

MORILLOS.

N» 42. hoog 43, breed 37 duim. Doek.

Het afbeeldzel van een Jongeling, halverlyf meer dan leevensgroote, rustende met een arm op een fteene Balnster , fchynende zig met een duyf te yermaken, meesterlyk fiks en kragtig gefchilderd.'

GASPAR NETS HE R.

N. 43. hoog 11, breed 9 duim. Paneel.

Dit natuurlyk voorwerp verbeeld een bevallig Keukemeisje , in oude hollandfche kleeding, zy ~" ik ftaande voor een tafel, waarop een houte tob-

bet'

Sluiten