Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ff

C h j

Zyn natuurlyk; als mede het licht en fchaduyve; die veroorzaakt door het fchynfel van het vuur en een brandend lampje een bevallige welftand geevea, het verder vertrek word door glaaze yenfiers waar teegen de maan fchynt verligt, alles is meesterlyk fraay en uitvoerig gepenfeeld.

J. OVENS. N. 45. hoog 34, breed 55 duim. Doek.

Dit ftuk verbeeld in een Landfchap twaalf kin. dertjes met eenige kenteekenen verciert, zinfpeelende pp verfeheide deugden en ondeugden, alles is mees¬

terlyk fiks en kragtig gefchildert.

PUYSTENS.

N. 47. hoog ip, breed 24 duim. Paneel.

In een huismans woning, voor een openftaande bovendeur, zit een Boere meisje, op een oude ^— mand, nevens een fpinnewiel aan haar regterzyde;

zy is bezig appelen te fchilleu, die zy in een houte bak op haar fchoot heeft, een roodfteene pot, ftaat daar toe nevens dezelve geplaatst : het huisraad, de haardfteede, pomp, en boere gereedfchap zyn zeer natuurlyk en bevallig verbeeld , en t ten uiterfte uitvoerig gefchilderd. j

Sluiten