Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 J

rustende met de hand op een tinne bierkan: verder fchynt een vrouw, met een aarde kan uit een kelder te komen, en door een openftaande deur ziet men eenige wooningen, verders geftoffeert met boere huisraad. Dit ftuk is geestig van ordonantie , de uitbeelding der byzondere hamtogten natuurlyk, en alles helder en uitvoerig gepenfeeld.

J. van STAVEREN.] N. 55- hoog i7, breed 14 duim. ovaal formaat. Paneel, In een open rots vertoont zig by een dorre Ham van een boom, een kluyfenaar aandagtig me. diteerende, voor hem legt een opengeflagen boek, ""benevens eenige anderen , en een waterfles, dit

ftuk is bevallig, en meesterlyk fraay gefchilderd, P. van SLINGELAND. N. 56". hoog 8 , breed 7 duim. Paneel,

Voor een Buitenhuis, ziet men een vrolyke Bootsgezel halverlyf in oude kleeding, houdende in de regterhand een roemer wyn, hy is ftaande . voor een tafel, waar op een aarde wynkan , een pyp en tabak geplaast is : zyn gelaad geeft alle teekenen van vergenoeging, en is bevallig.en uitvoerig gepenfeeld. DQ=

Sluiten