Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 >

DOMINICUS van TOLL.

N. 57. koog 10 , breed 8 duim. Paneel.

Een zittende bejaarde Vrouw, in oude holland» fche kleeding , met een geplooit witlinne kraagje om den hals, fchynende door een bril te leezen in een opengeflaagen boek , het geen zy met beiden J handen vasthoud en op deszelfs fchoot rust: bet aandagtig caradter, is wonderlyk natuurlyk verbeeld, en kondig en uitvoerig gepenfeeld.

D. TEN IERS.

N. 58, boog 25, breed 30 duim. Doek.

In een Huismans woning, zief men op de voor-

0 . u.v»vuuv uy ecu liUUl Ittlcltjt: ,

fpeelende yverig met de kaart, daar nevens ftaau

twee anderen zulks met aairdagt befchouwende, ver¬

der ter linkerzyde' ftaat de hospita , en eenis

Landlieden zig by het vuur warmende , ter regter-

/.yuc vcuuuuu zig een trap, waar op een man at-

gereedfehap , en eenig huisraad , de caracters zyn natuurlyk verbeeld , het licht bevallig •, en alles is meesteilyk fraay gepenfeeld.

ADRI-

Sluiten