Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

JAN WYNANDS.

Geflofeert door j. lingelbach.

W. 70. hoog ipj, breed iö| duim. Doek.

Dit natuurlyk Tafereel , verbeeld een aangenaam Duinachtig Landfchap; met verfchillend Geboomte, op een zandige heuvel, gedeeltelyk met een heining

omringt; ziet men een Jager, verzelt van een Jagt-

hond by een Plantgewas, ter linkerzyde is een wa1

terbeekje, verder eenige huislieden en een ruim be. vallig verfchiet. Alles is helder, zonagtig en fchooa gepenfeeld.

E. de WITT.

N. 71. hoog 22, breed 17 duim. Doek.

Een Binnegezigt van een Proteftante Kerk, ziende naar het Choor en Predikftoel, geftoffeert met wan-

. delende Beeldjes, Kerkkroonen en Wapenborden; het

licht is bevallig en meesterlyk gefchilderd.

HENDRIK MARTENS ZORG.

N. 72. hoog 10, breed 15 duim. Paneel.

Dit fraaye Stukje verbeeld een gemeubileerd Binne. huis, alwaar een Vrouwtje visch fchoon maakt, op. een laag bankje waar onder een kat zit, loerende op C 3 eeuf»

Sluiten