Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

eenige gefneede visfchen, die op een aarde gatei,e, tiel leggen ; ter linkerzyde komt een Jongeling de deur in met een mand met vleesch ; ter zyde ziet men een Vrouwtje' aan den Haart; yerder geftoffeetf met diverfehe eetbaare waren, en meenigte Keuken, gereedfchappen ; alles is zeer natuurlyk, dun, ui> yperig en meesterlyk behandeld.

C. ZEPP. 73' h90& 11» W 14 duim. D.oek. In een bevallig Landfchap Ziet men ter linkerzyde fleene Gebouwen en een Schuur by geboomten, .ge.

/ li 5L ft°ffeerd VerfCh6ide Bee'djeS' 6n ee" Ieed^ Kar' 7 °P deU VOürgroud «aat een Reiziger. Verder een aan' genaam verfchiet. Alles is zonagtig behandeld , ea het Metzelwerk uitvoerig gepenfeeld.

Door ITALIAANSCHE*» andere MEESTER?,

CORRÉGIQ, 0f in de manier.

N- 74- hoog 59, breed 38 duim. Doek.

Dit Stuk verbeeld Jupiter, i„ de gedaante van ee,

/jf £ - by Uda> in ee" ver«efde geftalte. Alle*

is fcragcig, meesceiiyIc en kjoek gepenfeeld.

M. 7.5^

Sluiten