Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

in een tuingezigt zit een Vrouw met drie kinderen, In alles als de voorgaande behandeld.

LANFRANC, of in de manier. N. 78. hoog 39, breed 32 duim. Doek.

. Christus biddende in het Hof Getzémané, wordende door een Engel onderfteund, zynde leevensgroote halver lyf. De Hartstogt is treffend afgebeeld e» meesterlyk gefchilderd.

GUIDO RENI, of in de manier, ïf. 79, hoog 34, breed 28 duim. Doek.

Dit voorwerp verbeeld den Martelaar St. Sebastiaan, tn een Landfchap aan een boom gebonden, en met pylen doorfchooten , Zyude levensgroote halver lyf. Dit ftuk is meesterlyk, fiks en kragtig gefchilderd,

DOOR DENZELVEN. N. 80. hoog 32, breed 27 duim. Paneel.

Het af beeldzei van Maria, levensgroote halverlyf, zy ftaat in een fmeekende geftalte met zaamgevou-' wen handen, en als in verrukking opwaards ziendCï meesterlyk en uitvoerig gepenfeeld.

Sluiten