Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

C 43 )

der. Her is kragtig gefcliilderd in de manier var* J. Lievem.

N. 8.?. hoog SP» breed 29 daim. D.oeh.

In een boomryk Landfchap Ziet men op de voor¬

grond , Narcisfus, zig in het water fpiegelende, orn

hoog ziet men Cupido met boog en pyl. Verder een

fmeekende Nimph, en de gerechtigheid in de wolken*

kloek en kragtig gefchilderd.

N. 89. Twee ftuks Italiaanfche Land en Watergezigten, geftoffeert met Reizigers, Gebouwen, Geboomten,

Vaartuigen en verder bywerk, alles kragtig gepenfeelcj',

N. po. hoog 40, breed 32 duim. Doek.

Dit ftuk verbeeld Maria met het kind Jefus op haare fchoot, hetzelve fchynt haar het kruis, als een zinnebeeld, op zyn aanftaande Lyden te vertoaneuï * , /J waar over zy als met ootmoedigheid verwonderd is. / fT/£-K Alles is op een kloeke en dommelagtige wyze doqf" een Brabantsen Meester gefchilderd.

N. pi. hoog 32, breed 25 duim. Doek.

Maria wordende door het kind Jefus gekust , dit / ftuk, is op een breede wyze , naar de manier der f * Jtaliaanen gefchilderd en gekleurd.

N. 92.

Sluiten