Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 >

hoogte breedte bp 't hoofd, en is met een Vorstlyk kleed omhangen, zeer uitvoerig gewerkt, uit een fteen van twee laagen, de grond is groen, en het beeld geheel wit, Achaat Onix. . J d. f d:

N. 17. Het hoofd van een Philofooph Jaspis. Jd. t d.

N. 18. Het Borstbeeld van Demosthénes; uit een fteen van twee laagen, de grond doorfchynend melkwit, het beeld rood , konftig gewerkt , Kornalyn Onix. . . $ d. J di

N. 19. Het hoofd van een Wysgeer, Topaas Kryftal. . « . £ d. ld.

N. 20. Een dito dito. , 1 5f d. id;

N. 21. Het hoofd van Meduta-, de Steen van twee laagen, een ligt paerfe grond en het hoofd geheel wit, konftig gewerkt, Sardonix. f d. *d;

N.22. Het Masqué van Dito; uit twee laagen, de grond is bruin , het hoofd trekt na 't geel. Achaat Onix. . . , *d. Spd.

N. 23. Het hoofd van Cleöpatra; zeer konftig gewerkt uit een fteen van drie kleuren , bruine grond, *t hoofd wit, en een gedeelte van 't

D aan-

Sluiten