Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5° )

hoogte breedte' aangezicht en hairlolïken, zyn met- een aangenaam rood gedekt, by uitftek fraai gewerkt. Anticq, Onix Sardonix. . -f-d. fd.-

N. 24. Het hoofd van Sapho : op een donker bruine grond, het hoofd melk wit, en de hairlokken ligt bruin, zynde van een uitmuntende fchoonheid Onix Sardonix, Anticq. . Jd. d»

N. 2 5. Het hoofd van Lucretia, op een bruine grond, het hoofd is geheel wit, uitvoerig gewerkt, Achaat Onix. . . |d. iS.

N. 26. Het borstbeeld van Diana , hoog verheeven , op een bruine grond, 't beeld is wit, kondig gewerkt, Achaat Onix. . $ d. \ d.

N. 27. Het Borstbeeld van een Vrouw; ryk gekapt , en verders Vorftelyk verzierd op een bruine grond, 't beeld is geheel wit. Achaat Onix. . . .. %&. -|d.

K.28. Het hoofd van een Moor; doorfchynend Sardonix. . . . {.d. \a.

N. 29. Het Masqué van een oud Man ; met gekruld hair en baard; van tweederlei kleur. Achaat. i d.td.

VER-

Sluiten