Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5* }

VERSCHEIDE VOORWERPEN.

hoogte breedte N. 30. De ftryd tusfchen een te paard zittende

Perfonaadje, (die een Speer in zyn hand heeft) en een Leeuw; op een bruine grond, de voorwerpen alle wit, zeer fchoon gewerkt, draagende 't kenmerk der oudheid en antiquiteit. Onix Sardonix. ; . ; èd. fd;

N. 31. Een ftaande Siienus, en een Nimph; elkander onderfteunende, Siienus heeft een pot of Faas, in de eene hand , de kleederen waar mede zy omhangen zyn, zyn zeer fchoon geplooid, uitvoerig en konftig gewerkt, ontwistbaar anticq, Onix Sardonix van vier kleuren. . Jd. |d;

N. 32. Een Rivier Godt; hy is gezeeten aan den Voet van een willigen Boom, zyn Linker arm, rust op een Kruik daar 't water uit vloeidt, over hem ftaat een Jongeling, die meede een Waterkruik uitftort. Alles heerlyk uitgevoerd, uit een fteen van twee laagen, welks grond, asgraauw van kleur, en 't verheevene Werk, wit, zeker anticq, doorfchynend Onix Sardonix. i d. | d.

N. 33. Hercules, overwinnende Achelouj in de

D 2 ge*

Sluiten