Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(f 6S )

hoogte breedt§ tv, 142. Een ftaand Vrouwenbeeld, draagénde in

haar rechterhand eenige Landvruchten en in haar

!iii:.er een mand met bloemen , dito, £ d. 4 4.

K ï43- Een knielend Mansperfbon■, hy is beezig met een gefpannen boog en pyl , 0p eenige vliegende Voogelen aan te leggen, dito, fd. ij,

N. 144. Een ftaand Beeldje ; voor 't zelve een haajje, dat tegen een boom opfpringt, dito. f d. -$J}

N. 145, Een dito, dito, voor hem legt eerj helm en van achteren ftaat in letteren gegraveerd Zexëo, dito. . . , . id> |d,

N.146. Een gevleugelde Cupido ; houdende in de rechterhand zyn fluijer vast en in zyn linker een mand met druiven, rood Achaat. . Jd. £d.

N..I47- Een ftaand Vrouwenbeeld; zy houd een gedeelte van haar kleed vast waar mede ze is omhangen, Kornaly*, . . §d. |d,

N. 148; Een zittend Mansbeeld; houdende in de rechterhand een Lauwriertak , achter 't zelve ftaat een Colom waar op een Afgodsbeeld, dito. ld. | d,

N. 140. Een Sphy'nx; AchaaL Onix, . |d.'|d.

N. 150,

Sluiten