Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 72 )

N, „ 7. Een dito , verbeeldende Athalante met een boog in de hand als in een fnel loopende aftie , ftaande op, een Metaal verguld voetftuk, hoog i2£ duim.

N. 8. Een dito, verbeeldende ffippomehet, in een dito tóie, houdende den appel in de hand, op een dito voetftuk, dito hoogte.

N. 9.. Het afbeeldfel van een vreemd gekleed Koopman, dragende een Pak op zyn rug , ftaande op een gedeelten van een Colom van hout, verguld , hoog I of duim.

JV. 10. Een ftaand Landman,op zyn ftok rustende, hebbende een Pak op de rug, op een dito voetftuk , hoog 9 duim.

N. 11. Een zittende dito op den Doedelzak fpeelende, op eeu dito voetftuk, hoog-81 duim.

N. 12. Het af beeldzei van een Watergod, rustende op een fchilpadt, dragende met beide handen op 't hoofd een Blaashoorn, hoog 5 duim,

ÏSf. 13- Een groep van twee Beelden, verwonende een Jongeling in een fiere geftalre, die zyn vyand over■ wonnen heeft, ftaande op' een gedeelte van een Co-1 ■lom, hout verguld, hoog ipf duim.

. % l ! N. 14.

Sluiten