Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS

VAN EEN UITMUNTEND

KABINET

SCHILDERYEN.

Door de Alletberoemfte Nederlandfche en andera yoornaamen Meefiets,

In veele Jaaren, met kunde, by eenverzameld, uit de meest beroemde en voornaamfte Kunst Kabinetten, en nagelaten door wylen den ftunstlievendcn Heer

JAN JACOB DE BRUTN.

Het welk Verkocht zal worden te Amfterdam, door de Makelaars

PHILIPPUS van der SCHLEY

JAN de BOSCH, jeronimusz.

CORNELIS PLOOS van AMSTEL. j. cz. BERNARDÜS de BOSCH, jerommusz. JAN Y V Ë R.

e n

CORNELIS SEBILLE ROOS

Op Woensdag den 12 September 1798, 's morgens ten 10 uuren, ten Huize van Cometis sêbïïte Roos, op de Kloveniers Burgwal by de Nieuwe Markt, ia het van ouds genaamden Huis van Trip.

De Schilderyën zullen Miandag en Dingsdag voor den Verkoopdag ie zien zyn.

De Cutalogusfen zyn by de bovengemelde Makelaars te bekomen,

Mits betaalendc 2 Stuivers,

Sluiten