Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

N. B E U C H E M.

hoog 26» breed 32 duim. Doek.

No.

/ 5. In een Landfchap by de Stam van een Ber-

/ 1 1 t-. • . 1 1 ^ „ : j

K^nDoom J^istcipiaiuen en j\rujucu, zi<--i. O men twee Bokken ; verder een zittende

/ herder met een hond, helder van Zonne-

licht, fix en meefterlyk gepenceeld.

kir

DOOR DENZELVEN.

hoog 13, breed 17 duim. Paneel.

6. Een Italiaansch Landfchap met eenige Gebouwen, en hoog Gebergte, in't verfchier, de voorgrond is geftoffeerd met een Vrouwt¬

je, zittende op een wit Paard, zy fchynt met een Herder, die by haar is te fpreeken; verders by een afgaande weg, een Boer, gezeten op een ezel, voor zich heen dryvende eenig vee; dit ftukje het welk een aangenaamë Avondftond fchynt te verbeelden; is konftig en uitvoerig gefchilderd.

JAN B O T PI.

hoog 16, breed 21 duim. Paneel.

7. DitTafreel,het welk men een Kunstjuweel / van deezen Meefter moge noemen, verbeeld 1' / een Boomryk en zeer aangenaam bergachtig / AüOO -ktndfchap, zynde een Morgenftond by het opgaander zon; op den voorgrond, ter linker zyde , die met kruiden bewasfen is , by hoog geboomte en opgaande bergen ; Haat "een Man by eenen Ezel; fchynende in A % ge-

Sluiten