Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

No.

gefprek met een ander, leidende een ezer* waar op een vrouw zit : verder een veehoeder , twee Osfen voortdfyvende , langs eenÊn oogaanden weg; ter regter zyde is een Rivier, verder een met Kreupelbosch bewasfen valei, en hooger op ziet men 't blauwgebergte: het Zonlicht doet in dit fr.uk eene zeer fehoone werking, het is warm van Coloriet,en het penceeUs edel en uitvoerig.

G TER BURG.

hoog 30, en breed 27 duim. Doek.

8. Dit uitmuntend Kunsttafreel, verbeeld eene / Kamer, waarin eene bevallige Dame in wit

7 0 v *, Satyn gekleed, door een Officier eerbiedig * U. 70* "pegroet en aangefproken word; agterwaarts aan eene met een tapyt overdekte tafel, zyn drie perfoonen geplaatst, waarvan twee zich met muziek vermaaken; alles, zo wel de Satyne Kleeding, als andere Cieraden in dit ftuk, zyn uitmuntend uitgedrukt en delicaat gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.

leder hsog 26, breed 19$ duim. Doek op Paneel.

/ , 9. Twee ftuks, verbeeldende eene ftaande Da' ) 7 /f me en Heer, ten voeten uit, in een VerJ"L< v — trek> i,eije jn aloude deftige Hollandfche

kleeding;, meefterlyk fraai en uitvoerig

gefchilderd.

Sluiten