Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

J. DE BEVER.

hoog en breed, als boven. Paneel.

. De Wedergaê van het vorige, verbeeld een

gezicht uit het Ye op den iNieuwen Brug, Texelfche Kade , en verder op de Oude Kerks - tooren en andere Gebouwen, mede zeer ryk geftofFeerd, en behandeld als het bovenffaande.

A. C A R A T S.

hoog 43, breed 32 duim. Doik.

In een Landfchap, vertoond zich de Evangelist Joannes,in de linker hand een Boek, en in de regter eene Pen gevat houdende, fchynende alzo bezig te zyn in de befchryving van het gezicht van het veelhoofdig gedrogt, 't welk door eene Maagd vertreeden word, nevens hem zyn geplaatst eenige bevallige Kinderen, benevens den Arend, alles meefterlyk en grootsch zamengefteld.

A. C U Y P.

hoog 42, breed 59 duim. Doek.

6. In een Bergagtig Landfchap; aan eene Rivier; vertoont zig op den voorgrond, ter rechter

zyde by opgaand (Jeboomte, een veenucder met drift Beesten, ter linker zyde, tegens eene heldere Lucht,ziet men een Heer te Paard, welke met een ander fchynt te fpreeken, in 't verfchiet eenige Gebouwen: dit fchoon Tafreel , mag met recht voor een der fraaye van deezen beroemden meefter, gehouden worden.

Sluiten