Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io ) JAN VAN GOYEN

hoog 22, breed 28 duim. Paneel.

No.

23. Een Gezicht op de Stad Dordrecht, uit J de Rivier de Merwe te zien, ryk gcftof-

//j feerd met. zeilende Schepen, Visfchersfchui-

/_//)/, ten en andere Vaartuigen; dit Huk is een ^ 1 C der beste van deezen Meefter, uitnemend wel gefchilderd en beter gecouleurd, dan die men gewoonlyk van deezen Meefter ziet.

J. VAN DER HEIDEN en A. VAN DER VELDE.

hoog 18, breed 22 duim. Paneel.

24. Een capitaal Stadgezicht op een ruim Plein, ziende naar verfcheide kerken en andere

/ gebouwen, ryk geftofFeerd met verfcheide

f a a. wandelende beeldjes,, het invallend zon/ S *iO — licht geeft eene bevallige en natuurlyke werking en het Metzelwerk is met de uitterfte uitvoerigheid behandeld en fraai gepenceelt.

P. DE HOOG Z. n 4** >

hoog 25, breed 24 duim. Doek.

/ 25. Dcezc eenvoudige doch treffende Ordon/ y~ . nantie fteld voor, eene Dienstmaagd welke / Q/ uit een Kelder gekomen is met eene bierr JVOü - kan, waar naar een bevallig Kind met de hand grypt; het Voorportaal waarop de beelden geplaast zyn, is belegt met gebakke vierkante fteenen, van tweeder-lei couleur; ter regterzyde ziet men door eene / open

Sluiten