Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C n )

No.

penftaande deur in een gemeubileerd vertrek, waaruit men weederom op eene opene plaats ziet: dit Meefterftuk waarin twee fprcekende Lichten, zo uit de Kelder als de Kamer, zich ais één Licht in die onderwerp vereenigen, geeven het geheel eene natuurlyke en onbegrypelyke bevalligheid , zo dat men met regt zeggen moge, dat 'er nimmer treffender ftuk van deezen Kunstenaar gezien is.

P. DE H O O G E.

hoog 23, breed 22$ duim. Doek.

. 26. In een Gemeubileerde Kamer, is eene Dienst, * / maagd bezig de Marmere vloer aantevee- n

//) {) O —- 8en» ter rehterzyde ziet men door een A_y ^ openftaande Deur in een ander Vertrek, het invallend Zonnelicht geeft' op 't Beeid en de Huiscieraaden eene ongemeene bevallige en natuurlyke houding, en is verder kragtig en Meefterlyk gepenceeld.

B. VAN DER HELST.

hoog 10, breed 8è duim. Doei.

27. Het onderwerp van dit Schildery, fteld / voor een Vrouwebeeld, gezeten aan eene

/ / / Tafel, welke gedekt is met een Tapyt, / t[ 6 0 —waarop een aarde-kan en fchotel met oefters geplaast is, zy heeft in de regter• /__hand een oefter, en in de linkerhand een /VtitMn/ZcieefogQ roemer , nevens haar vertoond zich een vrolyk Man, welke in zyn hand eene kan vasthoud, waaruit hy haar

fchynt

Sluiten