Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

No.

fchynt te willen toedienen, de fraiheid, zo van penceelftreek ais uitvoerigheid zyn in dit ftuk hoog te waardeeren, zo dat hetzelve als een zeldzaam meefterftuk van den Maker geacht moge worden.

P. VAN DER HELST.

hoog en Ir eed, als hoven. Doek.1

28. De wedergaê van het voorige Schildery , / verbeeld een zittend Meisje aan eene met

/o 0 tapyt gedekte tafel, zy in beezig uit een f22O- kommetje, 't welk zy in de hand houd, / drank te fcheppen, achter de tafel is ge-

\u^u^ Jf- plaatst een vrolyk oud Man, die zulks - met een vergenoegd gelaat aanziet, dit ftuk is op gelyke wyze behandeld als het voor. gaande.

M. DE HONDE KOETER.

hoog 45, breed 55 duim. Doek.

/ 29. In een Landfchap met eenige Ruïnen, ziet / men een ftaande en een rustende Gans, ver-

/ ) ƒ —. ders eenige Eenden met hunne Kiekens, als mede een vliegende Eend,mccfterachtig ge, /? penfeeld. -LMcM I,

KAREL DU JARDIN.

/ hoog i4i, breed 19 duim. Paneel.

30 Een Tyrolsch Bergachtig Landfchap, op den v graazigen voorgrond, ziet men eene witte ' | V y/"""geit, welke door eene knielende Vrouw

1 'JAAH-

Sluiten