Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C y )

LOUIS DEMONI.

hoog 17, breed 14 duim. Paneel

ï\o.

3J.Een.open Nis, in een Keuken,, waar voor een bevalli? Meisip. h^ia 7„nj0 1, 1 /•.

/n n> ÜChter haar ftaat een boer5 haar

5oY—verrasfchende met een visch in zyn hand,

«... xttiJu vu,, ae «is nangt een doode

haas, en op dezelve ftaat een kopere vvzel een aardepot en eenige groenten/; ceeld15 Z£Cr inCVOaris en "««wijk gepen-

K. M O O L E N A A R.

loog 27, breed 21 duim. Doek.

3^. Aan de Vestmuur en eenige andere Gei bouwen van eene Stad;met benieuwde Daken en Wegen , ziet men een bevroozea l rivier, waar op verfcheide Huislieden, an/ \ dere met Paard en Vragtfleden, en eenige ^Scnaa zeryders, alles is natuur!yk en mee! ƒ V J fterlyk gepenceeld.

DOOR DENZELVEN.

dito hoogte en breedte} zynde de wedergaé.

• In een bergachtig Landfchap, met een rivier en waterval ,^„-/V.„~j*1 ' _.n Ai 1

<vooreronH. fPP iini-0,° j 6 ^ueu

tendc Boeren : i^Sil "S™'

Sluiten