Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1? )

j. van os.

■■/Th.

hoog 3o£, breed 23 duim. Paneel.

No.

41. Dit ftuk,zynde een weder'gaê van het voor» gaande, verbeeld eene verzameling van keurige Vruchten, als witte en blauwe druiven, periiken, noten, beziën en pruimen, tusfchen deeze Vruchten ziet men veelerhande bloemen en een nestje met Eyeren j nieC minder fraai als 't vorige behandeld.

P.

p. potter.

hoog 9, breed 10 duim. Paneel.

42. By den ingang van eene fchuur of ftalling» ziet men twee ftaande paarden en een leggend zwyn, achterwaarts legd een man over

' -de deur; dit Schildery is , zo ten aanzien van .

Jmvt Hng en zonnelichten, krachtig en natuurlyk behandeld.

c poeLenbürö. hoog i9i, breed 24 duim. Koper. 43. Deeze ryke ordonnantie verbeeld Christus;

liggende in de kHhhe. waarhw Maria «n

LU / J - joiepn en eenige Herders, allen hunne aandacht op het kind gevestigt hebbende; in het verfchiet ligt een gebonde Lam, waar by een hond, verder een gedeelte van B een

Sluiten