Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

It. R U Y S C H.

hoog 29-5-, breed 23 duim. Paneel.

0.

46. Dit ftuk zynde een wedergaê van het voor«

gaande, lteld voor, een marmeren tafel» waar op een lies geplaatst is, gevuld, met onderfcheidene zoorten van fraai;e bloe¬

men , hetzelve is met gelyke keurigheid \ en onvermoeide arbeid, niet minder, als het voorige behandeld*

SALVATOR ROZA.

hoog 35, breed 45 duim. Doek.

47. Aan den ingang van een prachtigen Tempel metcolorpmen, ftandbeelden en basrelieven verfierd,vertoond zich,op den voorgrond,

_Arthemife met haar gevolg , houdende in handen een fchotel, zy maakt zich gereed om te offeren aan haar Gemaal ; verders

ÏÏWrftttt-, geftofFeerd met veifcheiden beelden en

.£ ruinen , zonachtig , meefterlyk en kloek

gefchilderd.

S.

JAN STEEN.

hoog 34, breed 40 duim. Doek.

, 48. In een binnevertrek, ryk met beelden-ge/ ftofFeerd , zit op den voorgrond eene vrouw

/ Ó0O niet een kind aan de borst, 'nevens haar een

/ *J jongen, flaande op den trommel, achterwaarts

een wieg, en, by het vuur, een vrouw die wafelen bakt; de Caracters der beelden zyn / zeer natuurlyk, en 't geheel, bevallig, uit¬

gedrukt,

Ba e.

/,./-

Sluiten