Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

W, VAN DE VELDE»

hoog 24, breed 28 duim. Paneel.

No.

57. Dit uitmuntend Schildery verbeeld een ftil water, met een menigte vaartuigen geftoffeerd ; voor aan, ter linker zy.ie, ziet men

Jf. / ftaaten jacht, een beladen platboomd vaarl ^/ AoS^twgy een menigte kaagen en andere fchepen; en ter'rechter zyde eenige visfehers, waarvan 'er een bezig is een viskar op te halen, alles is warm en zonachtig van coloriet; uitvoerig en delicaat gefchilderd.

DENZELVEN.

hoog 11, breed 15 duim. Paneel.

58. Een woelend Water, aan de linker hand , een kaag of wal, waar aan een floep met

/ eenige bootsgezellen fchynen te landen;

ijj? I • verders een zeilende kaag en verfcheidea /V Y andere vaartuigen, welke ieder op 't natuurlykst door den wind fchynen bewogen te worden : de lucht doet zich ftormachtig op, alles is dun en natuurlyk van couleur, en fraai van licht en donker.

A. DE V O I S.

hoog 8£, breed 7 duim. Paneel.

/59. Dit ftukje vertoond eene zittende Vischvrouw met een bierglas in de rechter en een y f~ aardekan in de linker hand; zy vertoondeen I 4, { y vr0]yb en vergenoegd gelaat, de penceels' behandeling is hier met alle kunst meefter¬

lyk gebezigd.

frefo B 4 J'

Sluiten