Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c a7 )

No.

den des Jaars, kennelyk aan hunne bygevoegda eigenfchappen; alles is verwonder]yk fraai en van eene uitvoerige penceelsbehandeling.

D.ENZELVEN.

hoog 72, breed 42 duim. Doek.

68. In een blauwe marmere Nits, vertoond zich / een vrouwenbeeld, levens groote, houden/ de onder de rechter arm een boek , en in den

i A \ linker hand, de ftaf van Mercuur en een

J * wecgfchaal; het beeld rust tegens een pédeftal, alles uitvoerig en bevallig in 't grauw gefchilderd.

Z.

H. ZAGTLEEVEN.

beide hoog 9 , breed 11 duim. Koper.

/ 69 Twee fluks boom- en bergachtige Rhyngef. zichten; beide, op den voorgrond, ryk ge-

r^f $ — ftofteerd met vaartuigen en beelden"; alles / zeer bevallig en uitvoerig gefchilderd.

G. ZEGELAAR.

hoog 1 r, breed 9} duim. Paneel.

70. Dit ftuk verbeeld eene bevallige Vischvrouw, / zy ftaat onder een zyl voor haare wooning;

/ Xfy * tegens welkers muur eene gedroogde fchol . (\VÜ hangt: nevens haar, ftaan eenige bennen met gedroogde visch ; alles natuurlyk en uitvoerig gefchilderd.

os.

Sluiten