Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

VOORREDEN enz.

zijne groote Gezigten, zijne Fabelen, zijne Ephefi. fche Matroone, en veele anderen zijn zeer f'gt. Zijne Virgilius en Juvenalis zijn niet waerdig dat men tr aenmerkingen over maekt.

De Auteur heeft hier niets verder bij te voegen, dan alleen dat, ingeval hij ergens, in hc: hier volgende werk, ftellig [preekt, zijn oogmerk niet is om sis recht et te befltsfen , macr enkel om de verveelende herhaling van tndetfeilende fpreekwijzen te vermeden.

NB. Wanneer er gefproken wordt van een beeld of ander voorwerp aen de rcgtcr hand of zijde» meerit men dat gene, 't welk vlak tegen over des befchouwers regterhand is, en op dezelve wijS is het ook met de linkerhand.

VER.

Sluiten