Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*SlI VERKLARING VAN

Een Geheel is het denkbeeld van één Voorwerp, 'c welk een Schilderij ons moet geeven , wanneer wij alles, wat het bevat, in ééns te zamen befchouwen. bl. 2,7.

Uitdrukking (Expresfiej , deszelft bepaelden zin word bladz. 16 verklaerd ; doch dikwerf' betekent het de kracht, waer mede allerlei foort van voorwerpen voorgefteld zijn.

Uitwerking (Efe£ï') ontftaet voornamenlijk uit de behandeling van licht en bruin; doch dit woord wordt ook fomtijds bij eene algemeene befchouwing van eene Schilderij gebruikt, bl. 1, 2.

Geest j wordt, in deszelfs bepaelden zin, bladz. 22 verklaerd; maer het wordt fomtijds in een' uitgebreider zhi genomen , en betekend dan de algemeene uitwerking van een meefterlijke hand.

Manier, is het zelfde met wijze van uitvoering, bl.

20, 22.

Schilderachtig: dit is eene fpreekwijs , welke die bijzondere foort van fchoonheid , die in een Schilderij begeerd wordt, acnduid. bl. 19.

Schilderachtige Bevalligheid, is eene wel uïrgekoorene gedaente of houding, welke aen een in zich

zei-

Sluiten