Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI!

INHOUD.

I. HOOFDSTUK.

verweging van de Grondregels der Schilderkunst, voor zo verre dezelve op de Prenten betreklijk zijn.

Bladz. i.

II. HOOFDSTUK.

Aenmerkingen over de verfchillende foorten van Pren-

33

III. HOOFDSTUK.

De Chara&ers van fommigen der beroemdfe Meefters. 4»

IV. HOOFDSTUK.

Aenmerkingen over eenige weinige bijzondere Prenten , in de onderfcheiden Klasfen van zamenfelling, ten einde de reeds gematkte aenmerkingen op te helderen. nj

V.

Sluiten