Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over P R E N T E W. li

vorm van eene groep niet aen het geval over gelaten worde.

De derde zaek welke wij, in een fchilderftuk, met betrekking tot een geheel moeten overwegen, is de Houding. Dit woord betekend de onderfchc'den graden van kracht of zwakheid, welke de voorwerpen door hunne nabijheid of affrand ontvangen. Eene naeuwkeurige oplettendheid op de trapswijze verflaeuwing van licht en fchaduw doet zeer veel tot het voortbrengen van een geheel; zonder dit fchijnen de wijkende voorwerpen , in ftedc van met die der voorgrond verbonden te zijn, eerder vreemde zaeken, welken in 't wilde en zonder bedoeling in het ftuk gebragt zijn. Wanneer de vermindering maer alleen ten opzichte der groote placts heeft, krijgen wij eene verbeelding van Reuzen en Dwergen op één t oneel onder elkander vermengt. In de la Bella's prenten, wordt de Houding meest al in groote volmaektheid gevonden , en het gebrek derzelver is zeer blijkbaer in de werken van trwpesta.

Het leerftuk der Harmonie is zeer naeuw met de Houding verbonden, en brengt gelijkelijk veel toe tot het voortbrengen van een Geheel. Het heeft in het fchilderen eene verwonderlijke kracht: zelfs zal een ongeoefend oog, door eene verftandige ordening, van overcenftemmende tinten, getroffen worden. De goede uitwerking van een fchüderij hangt, in een groote mate, af, van een hoofdtint, welke

even

Sluiten