Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over P R. E N T E N. r?

den, of door de uiterekkirig en zamentrekking dcf %elaetstrekken, uitwendig ontdekt worden: en van de charatïers door liet afbeelden van die bijzondere gebruiken en manieren der tnenfchen, welke aen der zeiver bijzondere gefteldheden en beroepen eigen zijn. De Cartons zijn vol voorbeelden van de eerde foort van uitdrukking, cn ten opzichte van de tweede foort (*) kan men, zonder partijdigheid, niet nalaten onzen landgenoot hogarth te melden daer zijne werken eene verfcheidenheid van characters bevatten, welke met meer kracht voorgeftckl zijn dan de meeste menfehen begrijpen kunnen.

Bevalligheid beftaat, in die fchikking der deelen van een beeld, waardoor het zelve eene behaeglijke vorm of ftand verkrijgt. Dit hangt af van de Tegenwerking, en de gemaklijkheid. Tegenwerking is, ten opzichte van een enkel beeld, even het zelfde als ten opzichte van eene groep; namenlijk de tegenftand van het eene deel tegen het ander. Men kan dezelve met betrekking tot het lijf, de armen in heenen, en het hoofd befchouwen. De bevallige houding beftaet zomtijds uit den tegenftand in het een, zomtijds in het ander deel, en zomtijds in alle deze deelen te gelijk. Ten opzichte van het lijf beftaet de Tegenwerking in het geven van eenen gemaklijken zwacij, en het ftellen van de holle dce-

len

(*) Dit foort van Uitdrukking noemt men in Enge» land, Mannen Painting of Manieren Schilderen. B

Sluiten