Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

vïerhten genoemd. Tempesta, callot en testa zijn alle /manieristen van deze foort- Hunne werken tonnen duidelijk, dat zij de Natuur niet ten voorbedde genomen hebben. Even eens is het gelegen met perelle's Landfehappen , welke ook flègts bloote vruchten der verbeelding zijn. — Doch niettegenftaende dit alles, moet men echter toeftemmen, dat een Kunftenaer, welke in het naervolgen der natuur flegte voorbeelden verkiest, (zo gelijk rembrand dikwerf deed) veel onaengenamer is dan een Manierist, welke ons onthaelt op zijne eigene verhevene denkbeelden, die, fchoon niet volmaekt natuurlijk, echter vol geest en characler zijn. Do ch hij alleen is de volmaektfte Kunstenaer, die de natuur wel naer volgt, maer dezelve in gevallen waer in zij zich keg of gering zoude verwonen-, verbetert volgens zijne eigene denkbeelden van fchoonheid, welke denkbeelden hij zich, door het beoefenen van dat zelfde groote Ori£/»«/,verkreegen

■beeft Zodanig een Kunftenaar was salvator.

Door Geestigheid en Vrijheid van Uitvoering, verftaen Wij iets 't welke niet wel met woorden omfchreven kan worden. Wanneer een Kunucnaer geene vaste hand heeft, en zijne denkbeelden niet duidelijk kan uitdrukken, dan is er altijd iets onzekers en zwaarmoedigs in zijn werk. Het tegendeel heeft plaets als zijne hand vast is, en als hij zijne denkbeelden onbefchroomt en ftout ter neder fttlt. Beter weet ik 't gene door geestigheid -rer-

ftaen

Sluiten