Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 'VERHANDELING'

Een Prent kan ons ook maer een zeer onvolmaakt? denkbeeld geven, van die grootschheid, welke zeer groote voorwerpen, op een' zeer grooten afftand vertoonen. Dit wordt voornamenlijk door middel van de kleur uitgedrukt. De lucht, welker natuurlijke kleur blacuw is, is de middelftof door welke wij heen zien, en ieder voorwerp deelt in deze blaeuwheid. Wanneer de afftand gering is, zo is deze blaeuwheid onmerkbaar; doch wanneer dezelve vermeerderd, wordt de blaeuwheid fterkcr; en als het voorwerp zeer ver afgelegen is, zo verliest het zijne natuurlijke kleur geheel en al, en wordt Volltrekt blaeuw. En dit is in de daed een zo gewoon middel om over den afftand van een voorwerp teoordeelen, ten minfte bij hun welke in bergachtige landftreken wonen, dat ingeval een voorwerp de volkomen lucht kleur aengenomen heeft, (indien ik mij dus mag uitdrukken), niet regenftaende het in zijn geheel nog volkomen zichtbaer is, het gezicht als dan ons ogenbliklijk doet befluiten dat het Zeer ver afgelegen is. Als men het gezicht over de uitgeftrekte vlaktens van Egipte laet weiden, ontdekt het de blaeuwe punten der Pijramiden ; het oordeelt door deze klejr over den afftand, en wij worden met verbaestheid getroffen . wegens de grootsheidvan een voorwerp,'twelk zijne gedacnte,opzo een verren afftand,doet kennen. Hier fchiet deGraveerkunst te kort, zij is niet in ftaat, om die ge-

waer-*

Sluiten