Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CVkr PRENTEN. 53

II. HOOFDSTUK.

AANMERKINGEN

OVER DE

VERSCHILLENDE SOORTEN

VAN

PRENTEN.

Er zijn drie foorten van Prenten, Gegraveerde, Geëtfie, en Gefchraepte, of Zwarte Kunst. De bijzondere eigenfchap vandecerfte is fterkte of kracht, van de tweede vrijheid, en van de derde zachtheid. Hoe wel echter alle deze eigenfchappen, in ieder dezer bijzondere foorten, alle te zamen in een zekere mate gevonden kunnen worden.

Iedere trek des Graveerders is wegens den vorm van de punt des Graveerijzers eene hoekige infnijdingof eene groef welker zijden fchuins tot elkander toeloopen. Dit maakt de trek , indien dezelve nier zeer fijn is, noodwendig fterk en vast. Als nu deze C trek

Sluiten