Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovia PRENTEK. 57

4och dit is in het landfchap bijzonderlijk een zeer teder ftuk. De voorgronden en de (lammen der daer op ftaande Boomen, mogen eenige weinige fterke toetfen ontvangen, en hier en daer mogen eenige harmpnizeerendeftreken de uitwerking bevorderen, maer indien een graveerder zich verftout om verder te gaen is het een groot geluk als hij geen nadeel toebrengt.

Een Gegraveerde Plaet, mits dezelve niet zeer zwak gegraveertzij, zal zeven of agthonderd goede afdrukken geven, Doch dit hangt ook, in een zekere mate, van de meer of minder hardheid des? kopers af. Een geëtfte Plaet zal niet boven de tweehonderd goede afdrukken geven, ten zij dezelve zeer ftraf gebeten is, in dit geval mogen er misfehien driehonderd van komen, maer daer na moet de plaet weder worden opgeëist, of de drukken zullen te flaeuw zijn.

^ Tot het Graveeren van de Prenten worden, gewoon, lijk koperen platen gebruikt, doch er.zijn ook Prenten welke op tin en op hout gegraveert zijn. De tinne platen geven eene grofheid en morfigheid aen de prent, die dezelve veejal onbehaegljjk maekt: maer het graveeren op hout is. vatbeer voor groote fchoonheden. Doch over dit laetfte foort van graveeren zal op eene andere plaets meerder gezet worden. ö

Het Zwarte kunst fchrapen verfchilt zeer veel van het Etfen en het Graveeren, want daer in de twee c 3 laetsf.

Sluiten