Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tTBRHANDELlNÖ

laetstgenocmde de fcliaduwon gctnaekt worden, zo xnaekt men in de zwarte kunst de lichten.

Zeeden: den tijd van dcszelfs uitvinding , welke jn 't gemeen aen Prins Robbert toegefchrceven wordt, zijn in het zwarte lunst fchrapen meerder verbeteringen gemaekt dan in het etfen of graveeren. Ten opzigtc van het etfen zijn zommigc van de eerfre etswerken mogelijk dc beste: en het graveeren heeft ook zedert den tijd van goltibsciimuller, zo 't mij voorkomt, geene groote vorderingen gemaekt. Maer de tegenwoordige zwarte kunst, met dcszelfs ooffprongelijken ftaat vergeleken, is, bijna eene nieuwe kunst. Indien wij fommigcderhedendaegfchc zwarte kunstprenten , bij voorbeeld, de Joodfche Rabbi, het Portret van Juffr, Lascelles ,met eer. kind op haren fchoot; Garrick tusfehen het Treur en Blij/pel, en verfchcidcnc andere even goede prenten van onze hedendacgfehe zwarte kunst fchrapers , vergelijken met de werken van white en SMiTH, zo overtreffen zij dezelven zo ver als deze Meesters b&cket en simons overtroffen. Men moet teffens bekennen , dat zij beter Origineelen hebben om te kopijëren; en dat de Portretten van kweller vrij lomp zijn, als men hen met die van onze hedendaegfche kunftcnaers vergelijkt; en dat zij ook weinig of niet gefchikt zijn voor eenige goede uitwerking van Licht en Schaduw. Wat de werken van Prins robbert aengaet, ik heb nimmer iets gezien 't welk met zekerheid gezegt kon worden

Sluiten